foto staudtKlaus Staudt patří mezi protagonisty systémového konstruktivismu. Jeho objekty a plastiky jsou převážně skládány z bílých segmentů, jejichž konfigurace a směr společně utváří jemně naznačené geometrické tvary, či určité energetické proudění. Celé dílo Klause Staudta působí přes exaktnost systémové skladby velmi lyricky a je v celé své šíři i umělecky velmi jednotné. autorovi se dostává v posledních letech rapidně narůstající pozornosti jak ze strany informovaných sběratelů, tak od renomovaných institucí.

Výtvarník se narodil v roce 1932 a pracuje ve Frankfurtu na Mohanem

 

loga partnerů

artmap    arttalk    goout    iumeni    kulturissimo