bernard aubertinbernard aubertin patřil mezi nejradikálněji tvořící autory počátku šedesátých let. po osudovém poznání díla yvese kleina se výtvarník věnuje tvorbě monochromů a kreativní práci s ohněm. jeho reliéfy s hořícícmi zápalkami právem připoutávaly pozornost kritiky i avantgardně smýšlejících kolegů. aubertin se zůčastňuje většiny důležitých výstav seskupení zero a zájem o oheň i jeho destrukční, avšak zároveň metamorfující vlastnosti umělce až do konce života neopustily. 

výtvarník se narodil v roce 1932 a zemřel v r. 2015 v Reutlingenu (německo)

 

foto biasi

Alberto Biasi je představitelem kinetického umění, které většinou počítá s pohybem diváka před dílem, které na něj pak reaguje vyvoláním optického klamu v podobě vibrujících, či se jinak pohybujících linií uvnitř reliéfu. Ve své době pro tento druh tvorby vzniklo označení "Opart", tedy optické umění a název byl slovní hříčkou reagující na tehdy populární popart. V šedesátých letech byl Alberto Biasi spoluzakladatelem velmi významné skupiny Gruppo N, ve které patřil k nejaktivnějším členům a po jejím rozpadu se svoji tvorbou vyprofiloval jako její nejvýznamnější autor. Alberto Biasi je zastoupen v mnoha významných sbírkách po celém světě a je pravidelně zván k účasti na klíčových výstavách kinetického umění.

Výtvarník se narodil v roce 1937 a tvoří v Padově.

 

foto de vriesherman de vries patřil mezi umělce velmi často vystavujicích s jádrem hnutí zero a i po jeho oficiálním ukončení v roce 1966 se stále s duchem zera ztotožňuje. jeho tehdejší unikátní díla tvořená principem náhody (často vycházející z číselné ispirace přírodou) později vystřídaly reliéfy a obrazy z nalezených objektů v přírodě, malby popelem, či rozemletými barevnými půdami. umělcova tvorba je vysoce osobitá a herman de vries má již dnes v dějinách světového umění své pevné místo. na bienále v benátkách v r. 2015 byl tomuto umělci věnován celý holandský pavilón.

výtvarník se narodil v roce 1931 pracuje ve eschenau (německo)

 

 

foto dobesMilan Dobeš byl v tehdejším československu prakticky jediným důležitým protagonistou kinetického umění druhé poloviny minulého století. Byl náhodně objeven na své výstavě v praze zahraničními kritiky a následně je pak hned zván na všechny důležité výstavy kinetického umění a tehdy profilujícího se opartu. Umělcův zájem o pohyb a jeho zobrazení, či vyjádření je od zmíněné pražské výstavy až doposud stále stejně intenzivní. díla tohoto výjimečného autora se nachází v nejprestižnějších sbírkách konkrétního umění po celém světě.

umělec se narodil v roce 1929 a pracuje v bratislavě

 

foto erbenTvorba ulricha erbena v zásadě spočívá v práci se sousedstvím barev, s jejich harmonií, či kontrastem a tím vznikající energií. Erben často nanáší barvy v mnoha, jen zčásti krycích vrstvách a tím dosahuje zvláštní hloubky malby. Malíř je přiřazován je směru nazvaném colour field painting a již krátce po svém studiu na akademiích v německu a itálii se profiluje vzácnou schopností redukce obsahu na to nejzásadnější. Od osmdesátých let je profesorem na prestižní akademii v düsseldorfu a jeho uměleckou dráhu lemuje dlouhá řada významných výstav.

Výtvarník se narodil v roce 1940 a pracuje střídavě v düsseldorfu a v bagnoregiu u říma

 

foto glattfelderHans Jörg Glattfelder se věnuje od samých uměleckých počátků konstruktivismu. Již v mládí se odstěhoval z rodného Švýcarska do itálie, kde téměř čtyřicet let úspěšně konstruoval své geometrické obrazy a objekty, poté měl ateliér v USA a nakonec se v roce 1998 usídlil natrvalo v Paříži. Jeho obrazy z posledních tří dekád mají většinou charakter objektů, kdy autor pracuje nejen s obsahem malovaným na plátně napnutém na dřevěné konstrukci, ale i s nepravidelným tvarem celého díla korespondujícím s matoucí prostorovostí geometrických systémů.

výtvarník se narodil v roce 1939 a pracuje v Paříži

 

 

foto grygarMilan Grygar patří mezi nejradikálněji tvořící umělce na naší scéně a jeho individuální přístupy i závažnost tvorby mu zajistily vedoucí pozici nejen u nás, ale zároveň i důležitý mezinárodní respekt. Již od šedesátých let přistupuje ke své tvorbě nejen jako malíř, ale objevuje ve svém umění i zvukové a hudební paralely. Od té doby vztah mezi výtvarnou tvorbou, prostorem a aspektem zvuku tvoří nedílnou součást Grygarova díla.

výtvarník se narodil v roce 1926 a pracuje v Praze

 

foto henderiksejan henderikse je zakládajícícm členem holandské skupiny nul, se kterou (spolu s dalšími členy:armando, henk peeters a jan schonhooven) vnášely nové impulzy a revoluční druh tvorby do tehdejšího uměleckého dění. skupina nul úzce spolupracovala s německým hnutím zero a jan henderikse vytváří reliéfy z nalezených, použitých, anebo bezcenných materiálů. seriálně řazené drobné předměty, bezcenné mince, anebo korkové zátky jsou dodnes výrazovým jazykem tohoto významného umělce.

výtvarník se narodil v roce 1937 a tvoří střídavě ve antwerpách a v new yorku

 

foto megertchristian megert patří mezi umělce, kteří zůčastnili téměř všech zásadních výstav hnutí zero a jeho typickým výtvarným projevem jsou prostorové práce využívající reflexí zrcadel. ta jsou v jeho objektech sestavována do rafinovaných konfigurací, někdy lazurována, anebo plně překrývána barvou. christian megert patří do skupiny nejzásadnějších, konkrétně tvořících umělců a jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných světových muzeích.  

výtvarník se narodil v roce 1936 a tvoří střídavě v düsseldorfu a bernu

 

foto morandiniMarcello Morandini je mistrem kontrastu černé s bílou. Tyto dvě "nebarvy" ho věrně provázejí celou jeho uměleckou drahou již od šedesátých let a autorova kreativita s nimi dokáže rozehrát nekonečnou škálu variací, překvapujících stále novými řešeními konstrukcí. Těžiště jeho tvorby spočívá jak v malbě geometrických kompozic, tak v tvorbě reliéfů a prostorových plastik. marcello morandini je vyhledáván nejen sběrateli a muzei zabývajících se přínosným konkrétním uměním, ale je často též oslovován ohledně zakázek při avantgardních řešeních v architektuře.

výtvarník se narodil v roce 1940 a tvoří ve varese nedaleko milána

 

foto floresDario Peréz-Flores je kmenovým autorem nejrenomovanějších galerií v Paříži, které se zabývají konkrétním uměním a je samozřejmě zastoupen jak v Evropě, tak i v USA. Vedle svých autorských profilů v galerii Denise Rene je na společných výstavách řazen vedle vysoce etablovaných autorů, jakými jsou například Yaacov Agam, Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto, či Heinz Mack. Tvorba Daria Peréze-Florese se nechá přiřadit ke kinetickému umění, počítajícím s pouhým pohybem diváka před dílem, ale někdy jsou jeho rafinované refiéfy poháněny elektromotorky.

výtvarník se narodil v roce 1936 a pracuje v Paříži

 

foto scaccabarozziantonio scaccabarozzi tvořil většinou v ústraní a během svého života nijak zvlášť o výstavy svých děl neusiloval. díky této pasivitě začíná existuje zvýšený zájem jeho významné dílo teprve několik let a muzea i sběratelé objevovují neoddiskutovatelnou kvalitu jeho obrazů. umělcova autentická tvorba se datuje od poloviny šedesátých leta a nechá se časově rozdělit do několika tématických etap, ale skutečně objevná díla vznikala až od počátku sedmdesátých let 

výtvarník se narodil v roce 1936 a zemřel v roce 2008 v S.Maria Hoé (itálie)

 

foto staudtKlaus Staudt patří mezi protagonisty systémového konstruktivismu. Jeho objekty a plastiky jsou převážně skládány z bílých segmentů, jejichž konfigurace a směr společně utváří jemně naznačené geometrické tvary, či určité energetické proudění. Celé dílo Klause Staudta působí přes exaktnost systémové skladby velmi lyricky a je v celé své šíři i umělecky velmi jednotné. autorovi se dostává v posledních letech rapidně narůstající pozornosti jak ze strany informovaných sběratelů, tak od renomovaných institucí.

Výtvarník se narodil v roce 1932 a pracuje ve Frankfurtu na Mohanem

 

loga partnerů

artmap    arttalk    goout    iumeni    kulturissimo