foto dobesMilan Dobeš byl v tehdejším československu prakticky jediným důležitým protagonistou kinetického umění druhé poloviny minulého století. Byl náhodně objeven na své výstavě v praze zahraničními kritiky a následně je pak hned zván na všechny důležité výstavy kinetického umění a tehdy profilujícího se opartu. Umělcův zájem o pohyb a jeho zobrazení, či vyjádření je od zmíněné pražské výstavy až doposud stále stejně intenzivní. díla tohoto výjimečného autora se nachází v nejprestižnějších sbírkách konkrétního umění po celém světě.

umělec se narodil v roce 1929 a pracuje v bratislavě

 

loga partnerů

artmap    arttalk    goout    iumeni    kulturissimo